Advokatfirman

Anders Lindstrand AB

Anders Lindstrand

Advokat

 

Anders har tidigare arbetat som åklagare och har idag en mycket gedigen erfarenhet av uppdrag som försvarare i brottmål.

Han har genom åren blivit begärd i många stora och komplicerade brottmål.

Han har bl.a. varit försvarare i flera av de senaste årens mest uppmärksammade

brottmål.

 

Språk:

Göteborgska

 

 

Sina Safashad

Biträdande jurist

 

Sina började 2009 arbeta med administrativa uppgifter på byrån och tog sin juristexamen vid Örebro universitet 2013 och har sedan dess arbetat som biträdande jurist på byrån.

Sina arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnadstvister/ familjerättsliga tvister samt migrationsmål.

 

Språk:

Engelska, persiska

Förstår och gör sig förstådd på dari samt vissa dialekter av kurdiska

Turbo

Maskot

 

Turbo började arbeta på byrån 2008.

Förutom sitt arbete som maskot arbetar han även som vakthund, värd och allmän glädjespridare på byrån.

 

Språk:

Göteborgskall