Vår verksamhet


På advokatfirman Anders Lindstrand AB arbetar vi främst med brottmål men åtar oss även  uppdrag inom andra områden.


Engagemang, expertis och fokusering utgör grundfundamenten till vår verksamhet. Vår ambition och målsättning är att alltid sätta dig som klient i främsta rummet och skapa de bästa förutsättningarna för framgång, samtidigt som vi ser till att  dina rättigheter under processens gång inte åsidosätts.  Det innebär att vi alltid gör vårt yttersta för att du som  klient ska få dina rättigheter respekterade av samtliga aktörer, såsom polis, åklagare och domare.


Oavsett målets storlek ser vi alltid till att du som klient biträds av en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder.


Vår erfarenhet och expertis gör att inget brottmål är för stort eller för litet för oss. Det innebär att vi åtar oss i princip alla sorter av uppdrag.


Välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande vår verksamhet!

Verksamhetsområden


Offentligt försvar och privat försvar

Som misstänkt för brott har man i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare.  Det är viktigt att man konsulterat med advokat innan man deltar i polisförhör och man har  alltid rätt att ha sin försvavare närvarande vid sådana förhör.


Ibland kan man bli kallad till polisförhör utan att  ha fått en offentlig försvarare . I sådana situationer bör man kontakta polisen och tala om att önskar en särskild advokat som sin offentlige försvarare. Man har i princip alltid  rätt att få välja  vilken advokat man vill ha som offentlig försvarare.


I de fall man inte får en offentlig försvarare kan man anlita oss som privat försvarare. I dessa fall står man sina egna  försvararkostnader för det fall man blir fälld. Blir man frikänd får man  ersättning  för dessa kostnader.


Målsägandebiträde

Har man blivit utsatt för brott kan man  ha rätt till  ett målsägandebiträde. Som brottsoffer i ett brottmål befinner  man sig ofta i en väldigt svår och trängd situation. Anlitar ni oss som målsägandebiträde kommer vi att göra allt för att ni skall känna er trygga och förberedda inför rättegången.

Ett målsägandebiträde hjälper dig bl.a. med att driva skadeståndsanspråk i domstol och andra juridiska angelägenheter med anledning av processen. Man har alltid rätt att begära en särskild advokat eller jurist som sitt målsägandebiträde.


Asyl- och migrationsrätt

På byrån har vi stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt. Inom detta område arbetar vi bl.a. med ärenden rörande uppehållstillstånd m.m. På byrån talar vi flera språk bl.a. farsi, dari samt vissa dialekter av kurdiska.

I många fall har man rätt till ett offentligt biträde, vilket är ett kostnadsfritt juridiskt stöd.


Socialrätt

Vi biträder klienter  i mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

I dessa ärenden arbetar vi som offentliga biträden vilket innebär att vårt arbete  för dig som klient blir kostnadsfritt.

Man har alltid rätt att få välja vem som ska förordnas som ens offentliga biträde.


Familjerätt

Här avses ärenden rörande exempelvis äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och/eller boende. Förutom att biträda er i denna typ av ärenden upprättar vi även bl.a. äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten. I dessa ärenden kan man ofta via Rättshjälpsmyndigheten få rättshjälp eller  via sitt försäkringsbolag erhålla rättsskydd.

Vi bistår givetvis med hjälp att söka sådant bistånd.